Ebook Máy biến áp lý thuyết, vận hành, bảo dưỡng, thử nghiệm: Phần 1

Ebook "Máy biến áp lý thuyết, vận hành, bảo dưỡng, thử nghiệm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp mộ pha; Từ hóa và tổn hao trong lõi thép máy biến áp một pha; Phương trình cân bằng, đồ thị vectơ của máy biến áp một pha; Tính thành phần phản kháng của điện áp; Tổn hao ngắn mạch;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.