Ebook Mô hình đất nền địa kỹ thuật ứng dụng trong Plaxis Software (Tập 1): Phần 1

Cuốn sách "Mô hình đất nền địa kỹ thuật ứng dụng trong Plaxis Software (Tập 1)" được biên soạn với 12 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 5 chương với những nội dung sau: Chương 1 mở đầu, chương 2 sơ lược về mô hình vật liệu, chương 3 mô hình đàn hồi tuyến tính hoàn toàn dẻo, chương 4 mô hình Hoek Brown, chương 5 mô hình đá địa tần nức nẻ. Mời các bạn cùng tham khảo.