Ebook Nhập môn robot công nghiệp (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

Hiện nay, ở rất nhiều nước robot phát triển không chỉ theo hướng phục vụ sản xuất công nghiệp mà còn theo hướng phục vụ sinh hoạt và giải trí trong gia đình. Robot gia đình hay robot cá nhân được phát triển nhằm thay thế giúp việc nhà. Mời các bạn cùng tìm hiểu kiến thức "Nhập môn robot công nghiệp" qua phần 1 cuốn sách.