Ebook Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong Biển Đông: Phần 2

Cuốn sách "Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong Biển Đông" được xuất bản nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm căn cứ để hiểu rõ quan điểm lập trường đúng đắn phù hợp với luật pháp của nước ta trong việc xác định phạm vi chủ quyền các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, giải quyết các tranh chấp trên biển tron tình hình hiện nay thông qua đàm phán hòa bình. Phần 2 của ebook gồm có những nội dung: Việc áp dụng những nguyên tắc của luật pháp quốc tế vào những yêu sách của Việt Nam và Trung Quốc đối với khu vực Tư Chính và Thanh Long, những triển vọng để giải quyết cuộc tranh chấp. Mời các bạn cùng tham khảo.