Ebook Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong Biển Đông: Phần 1

Nhằm giúp quý vị độc giả hiểu rõ quan điểm, lập trường đúng đắn phù hợp với luật pháp quốc tế của Việt Nam trong việc xác định phạm vi chủ quyền các vùng biển nước ta, xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong Biển Đông". Nội dung cuốn sách gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vị trí địa lý và lịch sử các yêu sách ở Biển Đông, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế có thể áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.