Ebook Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành" trình bày các nội dung: Ứng dụng và giới hạn của Ebitda, độ tin cậy của kiểm toán và việc công bố thông tin, kế toán mua bán và sáp nhập, giả mạo thể phát hiện được, dự toán báo cáo tài chính, phân tích ứng dụng, phân tích vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.