Ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý: Phần 1

Ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý: Phần 1 trình bày các nội dung: Một số khái niệm trong đại số tuyến tính; Ten xơ trong hệ tọa độ Descartes vuông góc; Ten xơ trong không gian apphin; Ten xơ trong không gian Euclide; không gian apphin liên thông Ln và không gian Riemann Vn. Mời các bạn cùng tham khảo.