Ebook Quy hoạch vùng: Phần 1 - TS. KTS. Phạm Kim Giao

Ebook Quy hoạch vùng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: những khái niệm cơ bản của quy hoạch vùng; sự hình thành và phát triển của quy hoạch vùng trên thế giới; những yêu cầu cơ bản của quy hoạch xây dựng vùng. Mời các bạn cùng tham khảo!