Ebook Quy hoạch vùng: Phần 2 - TS. KTS. Phạm Kim Giao

Tiếp nội dung phần 1, ebook Quy hoạch vùng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: những mô hình cơ cấu cư dân và định hướng phát triển vùng; quy hoạch xây dựng vùng; lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:unknown local index 'libdocuments' in search request