Ebook Robot dưới nước: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Robot dưới nước" trình bày các nội dung: Các loại hình robot dưới nước, đa dạng các loại hình robot dưới nước, giới thiệu một vài sáng chế liên quan đến robot dưới nước, cấu hình robot cá, các loại hình và ứng dụng robot cá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.