Ebook Thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272 -05: Phần 1

Cuốn sách “Thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272 -05” được biên soạn theo tiêu chuẩn 22TCN 272 - 05 ứng dụng thiết kế với 5 loại cầu tiết diện I, T, Super T, bản rộng, dầm hộp. Sách được chia thành 3 phần, phần 1 cuốn sách sé giới thiệu tới bạn đọc các kiến thức cơ bản, khảo sát và đề xuất phương án thiết kế cầu, cấu tạo cầu bản bê tông cốt thép, cấu tạo hệ cầu dầm bê tông cốt thép, cấu tạo cầu khung, cấu tạo cầu dây văng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)