Ebook Thủy văn công trình nâng cao (Quyển 1 - Biến dạng lòng sông dưới cầu): Phần 1

Cuốn sách "Thủy văn công trình nâng cao (Quyển 1 - Biến dạng lòng sông dưới cầu)" cung cấp cho các ngành xây dựng công trình giao thông những thông tin cơ bản và cập nhật về vấn đề động lực dòng sông, biến dạng lòng sông nói chung, dự đoán xói dưới cầu đối với đất không dính và đất dinh, cơ sở khoa học của phương pháp gia cố cản xói bảo vệ chân công trình, bảo vệ đường vào cầu và bờ sông bằng gia cố đá - một phương pháp thông dụng và hữu ích, dễ áp dụng trong thiết kế, thi công và bảo dưỡng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.