Ebook Thủy văn công trình nâng cao (Quyển 1 - Biến dạng lòng sông dưới cầu): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Thủy văn công trình nâng cao (Quyển 1 - Biến dạng lòng sông dưới cầu)" tập trung vào vấn đề dự đoán xói cục bộ ở chân trụ và mố cầu đối với trụ đơn và trụ phức tạp, phương pháp giải quyết vấn đề ngăn cản xói tại chân trụ, mỗ và bờ sông bằng phương pháp bỏ đã. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.