Ebook Tiếng Anh hàng hải: Phần 1

Cuốn sách "Tiếng Anh hàng hải" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc nắm vững cách sử dụng chứng từ và thư tín hàng hải bàng tiếng Anh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.