Ebook Tiếng Anh kỹ thuật đóng tàu (English for Shipbuilding): Phần 1

Cuốn sách "Tiếng Anh kỹ thuật đóng tàu (English for Shipbuilding)" gồm 30 bài bán sát trình tự đóng tàu kể từ thiết kế, lắp ráp vỏ tàu, lắp máy, trang thiết bị, trang bị điện, thiết bị hàng hải đến khi thủ tàu và bàn giao, kể các việc làm hợp đồng đóng mới,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.