Ebook Tiếng Anh kỹ thuật đóng tàu (English for Shipbuilding): Phần 2

Các bài học trong cuốn sách "Tiếng Anh kỹ thuật đóng tàu (English for Shipbuilding)" đều có mục giải nghĩa từ ngữ mới, chủ giải các thành ngữ và các vấn đề ngữ pháp khó cần quan tâm. Cuốn sách là bài dịch sang tiếng Việt và bảng vocabulary để tự kiểm tra vốn từ đã học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.