Ebook Tổ chức thi công: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Tổ chức thi công" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương VI - Công tác vận chuyển và đường tạm trong tổ chức thi công; Chương VII - Tổ chức cung cấp điện - nước thi công; Chương VIII - Tổ chức cung ứng và kho bãi; Chương IX - Tổ chức nhà tạm ở công trường; Chương X - Tổng mặt bằng thi công;... Mời các bạn cùng tham khảo!