Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Tổ chức thi công xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Lập và quản lý tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ mạng lưới; Chương 5 - Tổ chức cơ sở vật chất kỹ thuật cho công trường xây dựng; Chương 6 - Tổ chức tổng mặt bằng thi công xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!