Ebook Trắc địa công trình đường hầm: Phần 1

Cuốn sách Trắc địa công trình đường hầm phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái niệm về công trình đường hầm và công nghệ thi công xây dựng đường hầm; trắc địa trong giai đoạn khảo sát thiết kế đường hầm; khái quát về trắc địa trong giai đoạn thi công đường hầm; đặc điểm và phương pháp thành lập khống chế trắc địa trong thi công xây dựng đường hầm;...Mời các bạn cùng tham khảo!