Ebook Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản): Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Công tác trắc địa trong thiết kế và định tuyến công trình; Chương 2 - Quy hoạch mặt bằng khu đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!