Ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1

Ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tình hình đô thị hoá tại vùng ven và ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh; Văn hoá vật chất và hiện tượng đô thị hoá. Mời các bạn cùng tham khảo!