Ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Văn hoá tinh thần và đô thị hoá; Động thái hóa làng xã trong môi trường đô thị hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!