Ebook Vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh (Tái bản lần thứ 5): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu chịu lửa, vật liệu cách nhiệt, vữa và bê tông chịu lửa, vật liệu kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,