Ebook Vật lý và kỹ thuật màng mỏng: Phần 1

Cuốn sách Vật lý và kỹ thuật màng mỏng phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Nhập môn vật lý và kỹ thuật màng mỏng; Động học chất khí; Hấp phụ và ngưng tụ; Vật lý và kỹ thuật chân không cao. Mời các bạn cùng tham khảo!