Ebook Vật lý và kỹ thuật màng mỏng: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Vật lý và kỹ thuật màng mỏng phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Lý thuyết bốc bay chân không; Chế tạo màng mỏng bằng kỹ thuật chân không; Phương pháp phún xạ; Các phương pháp phân tích đặc trưng màng mỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!