Ebook Xử lý khẩn cấp đê, kè, cống trong mùa lũ (In lần thứ hai): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xử lý kè, bờ sông bị sạt lở; hư hỏng của những công trình dưới đê trong mùa lũ, khái niệm về công tác hàn khẩu đê. Mời các bạn cùng tham khảo.