Giáo án Giáo dục quốc phòng, an ninh: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam - GV. Phương Bá Thiết

Với mục đích bồi dưỡng cho sinh viên hiểu được những đặc điểm, quan điểm, nguyên tắc và phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài "Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam" thuộc giáo án Giáo dục quốc phòng, an ninh dưới đây. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.