Giáo trình An toàn điện: Phần 2 - PGS.TS. Quyền Huy Ánh

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình An toàn điện tiếp tục trình bày về: ảnh hưởng về nhiệt, chống quá dòng, chống nhiều điện áp và nhiễu điện tử, chống xâm nhập của vật thể rắn và nước; phân tích các kỹ thuật và thiết bị hiện đại chống sét đánh trực tiếp, chống sét lan truyền trên đường nguồn và đường tín hiệu, giới thiệu giải pháp chống sét toàn diện 6 điểm;... Mời các bạn cùng tham khảo!