Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 1

Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản về cây xanh đô thị; phương pháp quy hoạch và thiết kế cây xanh. Mời các bạn cùng tham khảo!