Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 2

Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: quy trình triển khai vấn đề phát triển cây xanh đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!