Giáo trình Chế tạo mạch in và hàn linh kiện - Th.S Trần Đại Lộc (chủ biên)

Giáo trình Chế tạo mạch in và hàn linh kiện cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về phương pháp và kỹ thuật hàn và chế tạo các mạch in từ đơn giản đến phức tạp. giáo trình gồm có 2 bài học, mời các bạn cùng tham khảo.