Giáo trình Chương trình dịch (In lần thứ hai): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình" Chương trình dịch" trình bày các nội dung phần "Thực hành" bao gồm: Sinh mã, ngôn ngữ nguồn và máy tính ảo, phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, bảng ký hiệu và phân tích ngữ nghĩa, xử lý lỗi, mở rộng ngôn ngữ nguồn và máy tính ảo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.