Giáo trình Đàn hồi ứng dụng bằng Applied elasticity (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Đàn hồi ứng dụng bằng Applied elasticity" trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản, lý thuyết ứng suất, lý thuyết về biến dạng, quan hệ giữa ứng suất và biến dạng, bài toán phẳng trong tọa độ vuông góc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.