Giáo trình Đạo đức kinh doanh: Phần 1

Giáo trình Đạo đức kinh doanh cung cấp phần giới thiệu về các vấn đề đạo đức nổi lên ở các doanh nghiệp mang tính toàn diện nhưng dễ hiểu. Sinh viên chưa quen với đạo đức học sẽ nhận thấy chính bản thân họ chưa được chuẩn bị cho nghề kinh doanh cũng giống như những sinh viên không biết rõ về kế toán và tài chính. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.