Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 2 - TS. Nguyễn Thám

Giáo trình Địa chất đại cương: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại đá; các hoạt động địa chất nội sinh; các hoạt động địa chất ngoại sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!