Giáo trình Điều động tàu - ĐH Hàng hải

Giáo trình Điều động tàu được biên soạn nhằm dùng làm tài liệu hỗ trợ trong việc giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên ngành điều khiển tàu. Giáo trình được cập nhật kiến thức mới và có kết cấu nội dung được phân làm 7 chương học: chương 1 tính năng điều động tàu, chương 2 các yếu tố ảnh hưởng tới đặc tính điều động tàu, chương 3 sử dụng neo trong điều động, chương 4 điều động tàu ra vào cầu phao, chương 5 điều động tàu trên biển, chương 6 điều động tàu trong các tình huống đặc biệt, chương 7 lai dắt trên biển.