Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 2

Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Động lực học điểm; Các phương trình vi phân chuyển động của điểm và các tích phân của chúng; Các định lý tổng quát của động lực học điểm; Chuyển động không tự do của điểm; Chuyển động tương đối của điểm; động lực học hệ và vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.