Giáo trình Hình học Afin và Hình học Ơclít: Phần 2

Phần 2 giáo trình "Hình học Afin và Hình học Ơclít" trình bày nội dung chương 4 - Không gian Ơclít. Sau mỗi chương đều có phần bài tập, nhưng không có lời giải hoặc đáp số. Giáo trình dành cho sinh viên khoa Toán Trường Đại học Sư phạm và là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề trên.