Giáo trình Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Văn Hội (Chủ biên)

Phần 1 của giáo trình "Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp" trình bày những nội dung về: kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng; tính toán khung ngang; kết cấu đỡ cầu trục; kết cấu thép nhà nhịp lớn; hệ mái treo; kết cấu thép nhà cao tầng; tổ hợp kết cấu chịu lực nhà cao tầng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)