Giáo trình Khí cụ điện 2: Phần 1

Giáo trình Khí cụ điện 2 gồm nội dung chương 1 và chương 2. Nội dung phần này trình bày khái niệm về khí cụ điện, khí cụ đóng cắt. Đây là tài liệu học tập cho sinh viên trung cấp nghề điện và những ai quan tâm đến vấn đề trên.