Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện và đàm phán, thuyết phục: Phần 1

Giáo trình "Kỹ năng tư duy phản biện và đàm phán, thuyết phục: Phần 1" có nội dung chính gồm 2 chương. Chương 1: Để chiến thắng trên bàn đàm phán; Chương 2: Cách phản biện trong cuộc tranh luận. Mời các bạn cùng tham khảo!