Giáo trình Lập trình mạng: Phần 1

Phần 1 của "Giáo trình Lập trình mạng" giới thiệu đến bạn đọc những kiến thức cơ bản về mạng máy tính, lập trình mạng trong. Net framework. Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.