Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 1 - TS. Dương Xuân Thao

Giáo trình "Lý thuyết thống kê" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như những vấn đề chung về lý thuyết thống kê; quá trình nghiên cứu thống kê; trình bày dữ liệu thống kê; nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế – xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!