Giáo trình Máy công cụ CNC

Giáo trình Máy công cụ CNC (Những vấn đề cơ bản về cấu trúc - chức năng - vận hành - lập trình khai thác nhóm máy phay và tiện CNC) gồm có 2 phần, phần 1 - máy phay điều khiển theo chương trình số, phần 2 - máy tiện điều khiển theo chương trình số. Mời các bạn cùng tham khảo.