Giáo trình Nền móng

Bài giảng Nền móng gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những nội dung chính sau:Các vấn đề cơ bản về nền móng, thiết kế móng nông, thiết kế móng cọc. Cuối giáo trình còn có các bài tập liên quan để người học áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.