Giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh gồm có các chương sau: Chương 4 trích chọn đặc trưng cơ bản, chương 5 nâng cao và so khớp ảnh, chương 6 kỹ thuật nhận dạng, chương 7 kỹ thuật học sâu. Mời các bạn cùng tham khảo.