Giáo trình Pháp luật trong xây dựng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Giáo trình Pháp luật trong xây dựng" với những kiến thức về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý một số hoạt động khác trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.