Giáo trình Phương pháp học đại học và kỹ năng lập chiến lược phát triển thời sinh viên: Phần 1

Giáo trình "Phương pháp học đại học và kỹ năng lập chiến lược phát triển thời sinh viên: Phần 1" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Sự khác nhau giữa môi trường THPT và đại học; Xác định nghề nghiệp sẽ làm trước khi bắc đầu mọi thức ở bậc đại học; Ba mảng nội dung học tập thời đại học;... Mời các bạn cùng tham khảo!