Giáo trình Phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia rơnghen và gamma: Phần 2

Phần 3 cuốn giáo trình Phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia rơnghen và gamma cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ, kỹ thuật an toàn. Mời các bạn cùng tham khảo.