Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 2) - ĐH Kinh tế Quốc dân

Tiếp theo của cuốn giáo trình quản trị thương mại tập 1, các giảng viên của khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn ra cuốn tập 2 này nhằm mục đích giúp sinh viên nghiên cứu về dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại, đưa ra các phương hướng phát triển các hoạt động dịch vụ khách hàng, thúc đẩy sự phát triển của công ty. Phục vụ nhu cầu học tập của các sinh viên ngành quản trị.